تبلیغات
آموزگار مطالعات اجتماعی - نام جنگ هاى پیامبر (ص)
آموزگار مطالعات اجتماعی
 
تاریخ : دوشنبه 30 آذر 1394 | نویسنده : شهناز نادری

غزوه‏هاى پیامبر اسلام (ص)

جنگ هایى که پیامبر (ص) در آنها شرکت داشتند بیست و هفت جنگ است که در نه جنگ شخصاً در مبارزه هم شرکت فرمودند، که عبارتند از: بدر، احد، مریسیع، خندق، قریظه، خیبر، فتح، حنین و طائف.

نام جنگ های پیامبر (ص):

۱- غزوه «ودّان» معروف به غزوه «أبواء»- ماه صفر سال دوّم.

۲- غزوه «بواط» در ناحیه «رضوى»- ربیع الاول سال دوّم.

۳- غزوه «عشیره» از «بطن ینبع»- جمادى الأولى سال دوّم.

۴- غزوه «بدر أولى» یعنى: غزوه «سفوان»- جمادى الآخره سال دوّم.

۵- غزوه «بدر کبرى»- ۱۷ رمضان سال دوّم.

۶- غزوه بنى «سلیم» تا سرزمین «کدر»- شوّال سال دوّم.

۷- غزوه «بنى قینقاع» ماه شوّال سال دوّم.

۸- غزوه «سویق» تا سرزمین «قرقرة الکدر»- ذى الحجّه سال دوّم.

۹- غزوه «غطفان» یعنى: غزوه «ذى أمرّ» در سرزمین نجد- محرّم سال سوّم.

۱۰- غزوه «بحران» که معدنى است در حجاز، در ناحیه «فرع»- ربیع الآخر سال سوّم.

۱۱- غزوه «أحد»- شوّال سال سوّم.

۱۲- غزوه «حمراء الأسد»- شوّال سال سوّم.

۱۳- غزوه «بنى نضیر»- ربیع الأوّل سال چهارم.

۱۴- غزوه «ذات الرقاع» در سرزمین «نخل»- جمادى الأولى سال چهارم.

۱۵- غزوه «بدر آخره»، «بدر الوعد»، «بدر الصفراء»- شعبان سال چهارم.

۱۶- غزوه «دومة الجندل»- ربیع الأوّل سال پنجم.

۱۷- غزوه «خندق»، «أحزاب»- شوّال سال پنجم.

۱۸- غزوه «بنى قریظه»- ذى‏قعده و ذى حجّه سال پنجم.

۱۹- غزوه «بنى لحیان»، غزوه «عسفان» بر سر طائفه «هذیل»- جمادى- الأولى سال ششم.

۲۰- غزوه «ذى قرد»، غزوه «غابه»، غزوه «فزع»- جمادى الأولى سال ششم.

۲۱- غزوه «بنى المصطلق»، غزوه «مریسیع» بر سر خزاعه- شعبان سال ششم.

۲۲- غزوه «حدیبیه»- ذى‏قعده سال ششم:

۲۳- غزوه «خیبر»- محرّم سال هفتم.

۲۴- غزوه «فتح مکّه»- رمضان سال هشتم.

۲۵- غزوه «حنین»- شوّال سال هشتم.

۲۶- غزوه «طائف»- شوّال سال هشتم.

۲۷- غزوه «تبوک»- رجب سال نهم.

 
VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان