تبلیغات
آموزگار مطالعات اجتماعی - محمد شاه قاجار
آموزگار مطالعات اجتماعی
 
تاریخ : چهارشنبه 6 اسفند 1393 | نویسنده : شهناز نادری

محمد شاه سومین پادشاه سلسله قاجار فرزند عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه بود كه پس از مرگ پدر و در زمان حیات فتحعلی شاه به ولیعهدی منصوب گردید. 

محمد شاه در آغازسلطنت قائم مقام فراهانی را كه در تبریز سمت پیشكاری و وزارت او را داشت به صدر اعظمی منصوب كرد. ولی كمتر از یكسال بعد به تحریك  وزیر مختار وقت انگلیس در ایران دستور بازداشت وی را صادر كرد.

پس از قتل قائم مقام، محمد شاه معلم سابق خود حاج میرزا آقاسی را به صدارت منصوب كرد. در دوران صدارت او محمد شاه به تحریك روس ها به هرات لشكر كشی كرد ولی به علت مخالفت شدید انگلیسی ها در این جنگ شكست خورد.

لشكر كشی برای فتح هرات و تسلط بر افغانستان یكی از مهمترین وقایع دوران سلطنت سومین پادشاه قاجار است كه پیامدهای ناگواری برای ایران و ایرانیان به بار آورد و رسوایی شكست در این جنگ و گردن نهادن به شرایط خفت بار انگلیسی ها كه راه مداخلات بعدی آنان را در ایران هموار ساخت میراثی بود كه محمد شاه و صدر اعظمش برای جانشینان خود بر جای گذاشتند.

شكست در جنگ و تحریكات انگلیسی ها و بروز طاعون و وبا در ایران و عدم كفایت حاج میرزا آقاسی در مقابله با این مشكلات، هرج و مرج و آشفتگی شدیدی در ایران بوجود آورد و در این میان خود محمد شاه كه علیل و مریض بود در سال 1226 هجری شمسی پس از چهارده سال و سه ماه سلطنت در سن 43 سالگی در گذشت.
VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان